ذکر روز سه شنبه
یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین
ای مهربان ترین مهربانان
خواندن ذکر روز سه شنبه باعث می شود که حاجت روا شوید این ذکر به نام علی بن الحسین(ع) و محمد بن علی(ع) و جعفر بن محمد(ع) می باشد بنابراین رعایت شده است در این رو زیارت امام خوانده شود.

---------- ***** ----------


ذکرگو

اپلیکیشن ذکر شمار و ذکر روزانه
از طریق لینک‌های زیر می‌توانید برنامه ذکرگو را دریافت کنید.

به زودی امکان دسترسی به اذکار از طریق سایت فراهم می‌شود.